ఈ దేశంలో బిచ్చగాళ్లూ ధనికులే -కార్టూన్

జాతీయ అంతర్జాతీయ వార్తలు, విశ్లేషణ

Above Poverty Line

మేధావులు: ఈయన భోజనంలో రు. 15/- ల అన్నం, రు. 10/- ల పప్పు, రు. 5/0 ల ఉల్లి, రు. 5/- ల మసాలాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈయన దారిద్ర్య రేఖకు పైన ఉన్నట్లే!

***

ఆర్.బి.ఐ మాజీ గవర్నర్ సి.రంగరాజన్ తాజాగా తన దరిద్ర ప్రమాణాల లెక్కలు విడుదల చేయడంతో దేశంలో పేదలు ఎంతమంది అన్న చర్చ మరోసారి రేగింది. సురేష్ టెండూల్కర్ లెక్క సరికాదని చెప్పిన రంగరాజన్ పట్టణ, గ్రామీణ దరిద్రం లెక్కని కాస్త సవరించారు. ఆయన సవరణ ఫలితంగా దేశంలో 2011-12 నాటి దరిద్రుల సంఖ్య గతం కంటే 10 కోట్లు ఎక్కువగా తేల్చారు.

సురేష్ టెండూల్కర్ ఫార్ములా ప్రకారం పట్టణంలో రోజుకు రు. 33 కంటే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తే దరిద్రులు కానట్లే. గ్రామంలో నైతే రోజుకు రు 27 సంపాదిస్తే చాలు. వారు దారిద్ర్య రేఖకు ఎగువన ఉన్నట్లే. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం 2011-12లో 21.9 శాతం మంది దరిద్రులు (దారిద్ర్య రేఖకు దిగువన ఉన్నవారు) అని తేల్చారు.

ఈ లెక్క బాగా లేదని సి.రంగరాజన్ యాష్టపోయారు. పట్టణంలో రోజుకు రు. 47 సంపాదించినా గ్రామాల్లో రోజుకు రు. 32 సంపాదించినా వాళ్ళు దారిద్ర్య రేఖకు ఎగువన ఉన్నట్లేనని ఆయన లెక్కలు వేసి తేల్చారు. ఈ యిద్దరు దారిద్ర్య మేధావుల లెక్కల్లో తేడా పట్టణం విషయంలో రు 14/- కాగా గ్రామం విషయంలో రు…

View original post 446 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s